You are here:

Dispanzer za papir u listićima

UREĐAJI ZA TOALETE – u ugostiteljskim objektima imaju cilj da higijenu podignu na najviši nivo. Pružamo mogućnost ugradnje uređaja za papirnu galanteriju i tečnosti za higijenu ruku i tela. Uređaji su moderno dizajnirani u različitim bojama i ekonomični jer sami doziraju količinu tečnosti i papira.

Dispanzer za papir u listićima

UREĐAJI ZA TOALETE – u ugostiteljskim objektima imaju cilj da higijenu podignu na najviši nivo. Pružamo mogućnost ugradnje uređaja za papirnu galanteriju i tečnosti za higijenu ruku i tela. Uređaji su moderno dizajnirani u različitim bojama i ekonomični jer sami doziraju količinu tečnosti i papira.